ทีมพัฒนาโครงการ

Blue Sky Group เป็นบริษัทชั้นนำในไทยที่มีประสบกาณ์ในดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งใน และอีกหลากหลายประเทศ รวมทั้งยังมีความสามารถในด้านการพัฒนาที่ดินทั้งในกรุงเทพและพัทยา


เยี่ยมชมเวปไซต์ Blue Sky Developer ได้ที่  www.blueskydevelopment.co.th


Blue Sky Group โดยคนไทยผู้เป็นผู้ถือหุ้น ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, โรงแรม, การค้าปลีกและธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า 50 ปี  ซึ่งความสำเร็จของ Blue Sky Group อยู่ภายใต้การดำเนินงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีมูลค่ารวมหลายล้านบาท และด้วยความมีชื่อเสียงที่สั่งสมมานาน รวมถึงความไว้วางใจ และยึดมั่นในความยุติธรรม จะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและผู้จัดซื้อได้เป็นอย่างดี

  • Agent Login

HOW TO LOGIN How to login

  • Step 1:

    choose the CCTV 1, 2
  • Step 2:

    Fill in all information on the fields
username : grandecaribbean password : grandecaribbean
Sample Login Interface
  • Step 3:

    Fill in all information on the fields
username : grandecaribbean password : grandecaribbean
Sample Login Interface

LIVE CCTV How to login